Diskusní příspěvek z VČS MO Cheb

Sdělení panu starostovi Obce Pomezí nad Ohří

Na výroční členské schůzi místní organizace Cheb dne 26.3.2022 byla v diskusi vznesena obecně stížnost, že je rybářům různými okolnostmi a vlivy ztížen přístup ke břehům nádrže a to buď, oploceními pozemků až k vodě, nebo jsou na přístupových cestách umístěné dopravní značky B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Konkrétně bylo poukázáno na dopravní značku B1 umístěnou na ostatní komunikaci p.p.č. 314, k.ú.Tůně, 725595, vlastník Obec Pomezí nad Ohří („U Čejky“). Ozvali se i členové se zdravotním tělesně postižením. Dostal jsem za úkol z pléna výroční členské schůze kontaktovat vlastníka pozemku, zda by bylo možné upravit dopravní značku B1 Zákaz vjezdu, dodatkovou tabulí „mimo rybářů“.

Odpověď starosty Obce Pomezí nad Ohří

Rybáři si na členské schůzi možná stěžují, ale v první řadě by si měli sáhnout do svědomí oni, zda problém nevytvářejí hlavně oni. Nechci je samozřejmě házet všechny do jednoho pytle, ale z vlastní zkušenosti vím, že ti co nejvíce řvou, mají nejvíce másla na hlavě. Rybaření jako takové, už není rybaření, ale jak já tomu říkám kempování. Rybáři nedodržují žádná pravidla, s autem když nezajedou skoro až do vody, tak je to špatně, stanování, grilování, nepořádek atd. je běžným jevem dnešního rybaření. Od rybářů jsou rozježděné louky, které musejí být pro sekání alespoň trochu rovné, místo toho zde zasypáváme díry od zapadlých vozidel ve kterých jsou navíc různá dřeva a kameny aby se auta vůbec z té díry dostala ven. Pro lepší obsluhu luk jsme měli zřízen i propustek, ale protože právě rybáři zde porušovali zákaz a ničili nám louku, museli jsme tento odstranit.

Obec Pomezí nad Ohří je vlastníkem komunikace na p.p.č. 314 k.ú. Tůně i dalších sjezdů které jsou opatřeny zákazovými značkami. Toto dopravní značení je tam osazeno z určitého důvodu a obec Pomezí nad Ohří nemá v úmyslu toto měnit. U této komunikace je také zpevněná odstavná plocha, kterou mohou rybáři využít pro parkování a je od vody vzdálena pouze 250 m. Na ostatních místech je docházková vzdálenost k vodě od parkovacích stání do 200 m. To jsou vzdálenosti, které bez problémů rybáři mohou dojít. Pro tělesně postižené platí také nějaká pravidla, ale tito dotčení určitě ví co mohou a nemohou. Všechny objekty také nejsou uzpůsobeny pro přístup invalidy a pokud tam invalida i přes to chce, musí si to zajistit. To samé je podle mého názoru i s přístupem k vodě.

Co se týká oplocení až k vodě, nevybavuji si konkrétní místo, kde by toto bylo realizováno, ale pokud to někde je, musíte se obrátit na vlastníka pozemku, tj. Povodí Ohře. Navíc by toto bylo v k.ú. Cheb, což je mimo naši pravomoc.