Informační oběžník 2019

  1. Prodej členských známek a povolenek 2019 zahájen v ( v úterý 4.12.; pátek 7.12.; úterý 11.12. a 18.12.; pátek 21.12. a 28.12. vždy 15.00 – 17.00 hodin.)
  2. Stav členské základny místní organizace 2018: dospělí 1374; mládež 27; děti 155 – celkem 1556 členů.
  3. Člen ČRS má dvě základní povinnosti:
  4. a) Vrátit povolenku s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ do 15 dnů po skončení její platnosti. Po tomto termínu, pozdní vrácení je spojeno s poplatkem 200Kč, nebo nevydáním povolenky.
  5. b) Platit členské příspěvky ve stanoveném termínu (tj.do 30.4.). Po tomto termínu zaniká členství v ČRS a jeho obnovení je podmíněno úhradou zápisného: dospělí 200Kč, mládež a děti 100Kč.
  6. Členské příspěvky na rok 2019

Dospělí : 500Kč                                        Mládež od 16 do 18let : 200Kč                                Děti do 15 let : 100Kč

Ceny povolenek 2019pro členy ČRS, Západočeského územního svazu Plzeň:

Územní povolenky roční                       mimopstruhové                                   pstruhové

dospělí                                                                    1300Kč                                  1300Kč

mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                        650Kč                                    650Kči

děti 8-15let                                                                250Kč                                     250Kč

měsíční                                                                      700Kč                                     700Kč

týdenní                                                                       550Kč                                     550Kč

Celosvazové povolenky roční

dospělí                                                                    2200Kč                                 2300Kč

mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                     1400Kč                                  1500Kč

děti 8-15let                                                                700Kč                                   800Kč

Celorepubliková povolenka roční – dospělí         3250Kč                                 3400Kč

7. Změny v rybářskému řádu 2019 –Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS (str.17-21) RŘ

Horní míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je na mimopstruhových i pstruhových revírech 70cm.

Ulovený kapr nad 70cm (včetně) musí být bez dalšího prodlení a s maximální šetrností vrácen zpět do rybářského      revíru, kde byl uloven.

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je na mimopstruhových i pstruhových rybářských revírech omezen na 4 kusy denně.

Zákaz používání dvoj a trojháčků na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června.

Zákaz lovu na umělou mušku a muškaření na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června.

Zákaz používání trojháčků od 16.4.2021 na pstruhových rybářských revírech.

8.  Povolen 24 hodinový lov na ÚN Skalka od 16. června do 31. srpna 2019. 

9.  Školení pro členy MO Cheb s přezkoušením uchazečů v roce 2019 k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku je naplánováno na sobotní dopoledne 2.3.; 6.4. a 8.6. od 8.00hodin. Podmínkou účasti je členství v ČRS MO Cheb (členská známka 500Kč+zápisné 200Kč+poplatek za školení 100Kč).

10. Podmínkou pro získání prvního rybářského lístku dětí (od začátku povinné školní docházky do 15 let věku) je absolvování rybářského kroužku při Domě dětí a mládeže v Chebu, Goethova ul.26. a na místních skupinách.

11. Na ÚN Skalka platí stále (na základě rozhodnutí KHES a MZe ČR) zákaz konzumace dravých ryb, vážnost tohoto opatření je zvýrazněna tučným písmem v soupisu rybářských revírů

12. Výroční  členské schůze místních skupin:

Skalná                                                                       9. února 2019 v 9.00hodin v restauraci U Františka,

Plesná                                                                     23. února 2019 v 9.00hodin v restauraci Čedok,

Luby                                                                        23. února 2019 v 9,00hodin v kulturním středisku.

 Výroční členská schůze místní organizace, se koná v sobotu dne 23. března 2019 v 8,15hodin v aule GYMNÁZIA Cheb, Nerudova ul.2283/7. Při prezenci předložte členskou legitimaci.

Mnoho úspěchů včetně bohatých úlovků v roce 2019 přeje

„Petrův zdar“              výbor ČRS MO Cheb