INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK 2020

 1. Prodej členských známek a povolenek 2020 zahájen v prosinci ( v úterý 3. a dále 4., 5., 6., od 14.00 – 17.00 hodin).
 2. Stav členské základny místní organizace 2019: dospělí 1386; mládež 33; děti 155 – celkem 1574 členů.
 3. Člen ČRS má dvě základní povinnosti:
 4. a) Vrátit povolenku s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ do 15 dnů po skončení její platnosti. Po tomto termínu, pozdní vrácení je spojeno s poplatkem 200Kč, nebo nevydáním povolenky.
 5. b) Platit členské příspěvky ve stanoveném termínu (tj.do 30.4.). Po tomto termínu zaniká členství v ČRS a jeho obnovení je podmíněno úhradou zápisného: dospělí 200Kč, mládež a děti 100Kč.
 6. Členské příspěvky na rok 2020

Dospělí : 500Kč                                        Mládež od 16 do 18let : 200Kč                                     Děti do 15 let : 100Kč

 1. Ceny povolenek 2020 pro členy ČRS, Západočeského územního svazu Plzeň:

Územní povolenky roční                       mimopstruhové                                   pstruhové

dospělí                                                                    1400Kč                                   1400Kč

mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                       700Kč                                    700Kč

děti 8-15let                                                               250Kč                                     250Kč

měsíční                                                                     800Kč                                     800Kč

týdenní                                                                     600Kč                                     600Kč

Celosvazové povolenky roční

dospělí                                                                    2500Kč                                 2600Kč

mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                     1400Kč                                  1450Kč

děti 8-15let                                                                650Kč                                    700Kč

Celorepubliková povolenka roční –                      3550Kč                                  3700Kč

 1. Dodatek rybářského řádu ČRS, z. s., Zpč. ÚS – 2020

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) na mimopstruhových i pstruhových rybářských revírech není omezen na 4 kusy denně.

Zrušen zákaz lovu na umělou mušku a muškaření v období od 1. ledna do 15. června za podmínek uvedených v dodatku.

Celoroční povolenky územní a celosvazové, mimopstruhové a pstruhové opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až do 10.1. následujícího  roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15.1.).

Dodatek k soupisu rybářských revírů ČRS, z. s., Zpč. ÚS – 2020

431039 Ohře 18 – doplnění o :  Na řece Ohři je zavážení nástrah a návnad povoleno.

Vyjimky na 24 hodinový rybolov platí pro rok 2020 a 2021 v období od 16.6. do 30.9. na revírech 431040 Ohře19, 431028 Mže 4, 431043 Radbuza 1 B za podmínek uvedených v dodatku.

 1. Školení pro členy MO Cheb s přezkoušením uchazečů v roce 2020 k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku je naplánováno na sobotní dopoledne 14.3.; 4.4. a 6.6. od 8.00hodin. Podmínkou účasti je členství v ČRS MO Cheb (členská známka 500Kč+zápisné 200Kč+poplatek za školení 100Kč).
 2. Podmínkou pro získání prvního rybářského lístku dětí (od začátku povinné školní docházky do 15 let věku) je absolvování rybářského kroužku při Domě dětí a mládeže v Chebu, Goethova ul.26. a na místních skupinách.
 3. Na ÚN Skalka platí stále (na základě rozhodnutí KHES a MZe ČR) zákaz konzumace dravých ryb, vážnost tohoto opatření je zvýrazněna tučným písmem v soupisu rybářských revírů.
 4. Výroční  členské schůze místních skupin:

Skalná                                                                       8. února 2020 v 9.00hodin v restauraci U Františka,

Plesná                                                                     22. února 2020 v 9.00hodin v restauraci Čedok,

Luby                                                                           7. března 2020 v 9,00hodin v kulturním středisku.

 1.  Výroční členská schůze místní organizace, se koná v sobotu dne 21. března 2020 v 8,15hodin v aule GYMNÁZIA Cheb, Nerudova ul.2283/7.  Při prezenci předložte členskou legitimaci.

 

Mnoho úspěchů v osobním a rybářském životě.                                                                                      výbor ČRS MO Cheb