INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK 2021

Úřední dny :  leden:       úterý a pátek 14.00 – 17.00hodin,      

                                          sobota (pouze 1. a 2.)  8.00 – 11.00hodin,

                      únor, březen:            úterý a pátek 15.00 – 17.00hodin

                      duben až prosinec:  úterý od 16.00 – 17.00 hodin.

 1. Prodej členských známek a povolenek 2021 zahájen v pátek 18. prosince, pokračování v úterý 22. a 29.12. vždy od 14.00 – 17.00 hodin.
 2. Stav členské základny místní organizace 2020: dospělí 1342; mládež 44; děti 128 – celkem 1514 členů.
 3. Člen ČRS má dvě základní povinnosti:
 4. a) Vrátit povolenku s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ do 15 dnů po skončení její platnosti. Po tomto termínu, pozdní vrácení je spojeno s poplatkem 200Kč, nebo nevydáním povolenky.
 5. b) Platit členské příspěvky ve stanoveném termínu (tj.do 30.4.). Po tomto termínu zaniká členství v ČRS a jeho obnovení je podmíněno úhradou zápisného: dospělí 200Kč, mládež a děti 100Kč.
 6. Členské příspěvky na rok 2021

Dospělí : 500Kč                                        Mládež od 16 do 18let : 200Kč                                     Děti do 15 let : 100Kč

 1. Ceny povolenek 2021 pro členy ČRS, Západočeského územního svazu Plzeň:

Územní povolenky roční                       mimopstruhové                                   pstruhové

dospělí                                                                    1400Kč                                   1400Kč

mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                        700Kč                                    700Kč

děti 8-15let                                                                250Kč                                     250Kč

měsíční                                                                      800Kč                                    800Kč

týdenní                                                                      600Kč                                     600Kč

Celosvazové povolenky roční

dospělí                                                                     2550Kč                                 2600Kč

mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                      1400Kč                                  1500Kč

děti 8-15let                                                                650Kč                                    700Kč

Celorepubliková povolenka roční – dospělí         3600Kč                                  3700Kč

 1. Dodatek rybářského řádu ČRS, z. s., Zpč. ÚS – 2021

Celoroční povolenky územní a celosvazové, mimopstruhové a pstruhové opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až do 10.1. následujícího  roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15.1.).

Vyjimky na 24 hodinový rybolov platí pro rok 2021 v období od 16.6. do 30.9. na revírech 431040 Ohře19, 431028 Mže 4, 431043 Radbuza 1 B za podmínek uvedených v soupisu rybářských revírů.

 1. Školení pro členy MO Cheb s přezkoušením uchazečů v roce 2021 k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku je naplánováno na sobotní dopoledne 13.3.; 3.4. a 5.6. od 8.00hodin. Podmínkou účasti je členství v ČRS MO Cheb (členská známka 500Kč+zápisné 200Kč+poplatek za školení 100Kč).
 2. Podmínkou pro získání prvního rybářského lístku dětí (od začátku povinné školní docházky do 15 let věku) je absolvování rybářského kroužku při Domě dětí a mládeže v Chebu, Goethova ul.26. a na místních skupinách.
 3. Na ÚN Skalka platí (na základě rozhodnutí KHES a MZe ČR) zákaz konzumace dravých ryb, Vzhledem k vysokému obsahu rtuti ve svalovině dravých i nedravých ryb nedoporučuje uživatel revíru konzumaci všech druhů ryb odlovených z tohoto revíru.
 4. Výroční  členské schůze místních skupin:

Luby         27. února 2021 v 9,00hodin v kulturním středisku.

 1.  Výroční členská schůze místní organizace, se koná v sobotu dne 20. března 2021 v 8,15hodin v aule GYMNÁZIA Cheb, Nerudova ul.2283/7.  Při prezenci předložte členskou legitimaci.

Mnoho úspěchů v osobním a rybářském životě v roce 2021                                                                                      výbor ČRS MO Cheb