INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK 2022

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Cheb,

Kostelní 505/2,  350 02 Cheb                             kontakt: +420 737 266 910

www.crscheb.cz                                                      e-mail: info@crscheb.cz

         

 Úřední dny :            leden:   úterý a pátek 14.00 – 17.00 hodin,      

                                               sobota (pouze 1. a 2.)  8.00 – 11.00 hodin,

                                 únor, březen:          úterý a pátek 15.00 – 17.00 hodin,

duben až říjen :      úterý 16.00 – 17.00 hodin,

listopad :                 zavřeno,

prosinec:                 úterý 16.00 – 17.00 hodin.

Informace 2022

 1. Prodej členských známek a povolenek 2022 zahájen ve středu 8. prosince, od 14.00 – 17.00 hodin.
 2. Stav členské základny místní organizace 2021: dospělí 1250; mládež 43; děti 126 – celkem 1419 členů.
 3. Člen ČRS má dvě základní povinnosti:
 4. a) Vrátit povolenku s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ do 15 dnů po skončení její platnosti. Po tomto termínu, pozdní vrácení je spojeno s poplatkem 200Kč, nebo nevydáním povolenky.
 5. b) Platit členské příspěvky ve stanoveném termínu (tj.do 30.4.). Po tomto termínu zaniká členství v ČRS a jeho obnovení je podmíněno úhradou zápisného: dospělí 200Kč, mládež a děti 100Kč.
 6. Členské příspěvky na rok 2022

Dospělí : 500Kč                                        Mládež od 16 do 18let : 200Kč                                     Děti do 15 let : 100Kč

 1. Ceny povolenek 2022 pro členy ČRS, Západočeského územního svazu Plzeň:

Územní povolenky roční                       mimopstruhové                                   pstruhové

dospělí                                                             1400Kč                                   1400Kč

mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                 700Kč                                     700Kč

děti 8-15let                                                          250Kč                                      250Kč

měsíční                                                                800Kč                                      800Kč

týdenní                                                                 600Kč                                      600Kč

Celosvazové povolenky roční

dospělí                                                                2550Kč                                 2600Kč

mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                 1400Kč                                  1500Kč

děti 8-15let                                                            650Kč                                   700Kč

Celorepubliková povolenka roční – dospělí       3600Kč                               3700Kč

6. Dodatek rybářského řádu ČRS, z. s., Zpč. ÚS – 2022

Celoroční povolenky územní a celosvazové, mimopstruhové a pstruhové opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až do 10.1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15.1.).

Vyjimky na 24 hodinový rybolov platí pro rok 2022 v období od 16.6. do 30.9. na revírech 431040 Ohře19, 431028 Mže 4, 431043 Radbuza 1 B, 431059 Teplá 2 za podmínek uvedených v soupisu rybářských revírů.

Výjímka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena platí na rybářských revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS na území Karlovarského kraje zákaz usmrcování a držení jelce jesena a mníka jednovousého.

 1. Školení pro členy MO Cheb s přezkoušením uchazečů v roce 2022 k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku je naplánováno na sobotní dopoledne 12.3.; 9.4. a 4.6. od 8.00 hodin. Podmínkou účasti je členství v ČRS MO Cheb (členská známka 500Kč+zápisné 200Kč+poplatek za školení 100Kč).
 2. Podmínkou pro získání prvního rybářského lístku dětí (od začátku povinné školní docházky do 15 let věku) je absolvování rybářského kroužku při Domě dětí a mládeže v Chebu, Goethova ul.26. a na místních skupinách.
 3. Na ÚN Skalka platí (na základě rozhodnutí KHES a MZe ČR) zákaz konzumace dravých ryb, Vzhledem k vysokému obsahu rtuti ve svalovině dravých i nedravých ryb nedoporučuje uživatel revíru konzumaci všech druhů ryb odlovených z tohoto revíru.
 1. Výroční členská schůze místní organizace, volební, se koná v sobotu dne 26. března 2022 v 8,15 hodin v aule GYMNÁZIA Cheb, Nerudova ul.2283/7. Při prezenci předložte členskou legitimaci.

Mnoho úspěchů v osobním a rybářském životě.

výbor ČRS MO Cheb