Informační oběžník 2023

 Úřední dny :            leden:                         úterý a pátek 14.00 – 17.00 hodin,      

                                                                     sobota (pouze 1. a 2.)  8.00 – 11.00 hodin,

                                  únor, březen:            úterý a pátek 15.00 – 17.00 hodin,

                                  duben – červen :       úterý 16.00 – 17.00 hodin,

                                 červenec-září:           sobota 18.00 – 19.00, pouze na zavolání,

                                 říjen, listopad:          zavřeno,

                                prosinec:                   úterý a pátek 15.00 – 17.00 hodin.

 1. Prodej členských známek a povolenek 2023 zahájen v prosinci, přesný rozpis úředních hodin bude zveřejněn na www.crscheb.cz
 2. Stav členské základny místní organizace 2022: dospělí 1274; mládež 47; děti 123 – celkem 1444 členů
 3. Člen ČRS má dvě základní povinnosti:
 4. a) Vrátit povolenku s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ do 15 dnů po skončení její platnosti. Po tomto termínu, pozdní vrácení je spojeno s poplatkem 200Kč, nebo nevydáním povolenky.
 5. b) Platit členské příspěvky ve stanoveném termínu (tj.do 30.4.). Po tomto termínu zaniká členství v ČRS a jeho obnovení je podmíněno úhradou zápisného: dospělí 200Kč, mládež a děti 100Kč.
 6. Členské příspěvky na rok 2023

Dospělí : 700Kč                                       Mládež od 16 do 18let : 300Kč                                    Děti do 15 let : 150Kč

 1. Ceny povolenek 2023 pro členy ČRS, Západočeského územního svazu Plzeň:

Územní povolenky roční                     mimopstruhové                               pstruhové

dospělí                                                                 1600Kč                                 1600Kč

mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                  800Kč                                   800Kč

děti 8-15let                                                            300Kč                                    300Kč

týdenní                                                                  800Kč                                    800Kč

Celosvazové povolenky roční

dospělí                                                                 2950Kč                                 3150Kč

mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                1600Kč                                 1650Kč

děti 8-15let                                                            750Kč                                   800Kč

Celorepubliková povolenka roční – dospělí    4150Kč                                 4350Kč

        Územní povolenky nečlenské týdenní             2000Kč                                2500Kč

 1. Známka SHR 700Kč spárovaná s výdejem první povolenky pro dospělé, mimo držitele průkazu ZTP a ZTPP 
 2. Dodatek rybářského řádu ČRS, z. s., Zpč. ÚS – 2023

      Celoroční povolenky územní a celosvazové, mimopstruhové a pstruhové opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až do 10.1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15.1.).

      Vyjimky na 24 hodinový rybolov platí pro rok 2023 v období od 16.6. do 30.9. na revírech 431040 Ohře19, 431028 Mže 4, 431043 Radbuza 1 B, 431059 Teplá 2 za podmínek uvedených v soupisu rybářských revírů.

      Výjímka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena platí na rybářských revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS na území Karlovarského kraje zákaz usmrcování a držení jelce jesena a mníka jednovousého.

 1. Školení pro členy MO Cheb s přezkoušením uchazečů v roce 2023 k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku je naplánováno na sobotní dopoledne 11.3.; 15.4. a 10.6. od 8.00 hodin. Podmínkou účasti je členství v ČRS MO Cheb (členská známka 700Kč+zápisné 200Kč+poplatek za školení 100Kč).
 2. Podmínkou pro získání prvního rybářského lístku dětí (od začátku povinné školní docházky do 15 let věku) je absolvování rybářského kroužku při Domě dětí a mládeže v Chebu, Goethova ul.26. a na místních skupinách.
 3. Na ÚN Skalka platí (na základě rozhodnutí KHES a MZe ČR) zákaz konzumace dravých ryb, Vzhledem k vysokému obsahu rtuti ve svalovině dravých i nedravých ryb nedoporučuje uživatel revíru konzumaci všech druhů ryb odlovených z tohoto revíru.
 4. Výroční členská schůze místní organizace, se koná v sobotu dne 25. března 2023 v 8,15 hodin v aule GYMNÁZIA Cheb, Nerudova ul.2283/7. Při prezenci předložte členskou legitimaci.

Mnoho úspěchů v osobním a rybářském životě.

výbor ČRS MO Cheb