NOVÉ DENNÍ DOBY LOVU RYB

Dne 19.2.2018 byla publikována ve Sbírce zákonů částka 14, Vyhláška č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži.

Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

V měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen a září  od 4.00 do 24.00hodin.

V měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen  od 5.00 do 22.00hodin.

Účinnost (platnost) dnem 1.4.2018.