Srkačky, podběráky ano či ne?

Vážení kolegové rybáři,

v závěru roku se množí nejasnosti, dohady, tzv. „zaručené zprávy“ o zákazu používání srkačky a povinnosti mít při lovu podběrák v roce 2019, v závěru roku též televize odvysílala reportáž s pracovníkem Rady ČRS na toto téma a dalších změnách.

Pokusím se osvětlit.

Rada ČRS, jako nejvyšší orgán ČRS, projednala a schválila dodatek pro rok 2019 k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech ČRS.

Mezi novoty patří:

  1. nejmenší lovná míra okouna říčního (Perca fluviatilis) 15cm,,
  2. denní doby lovu ryb: duben – září od 4.00 do 24.00hodin, říjen – březen od 5.00 do 22.00hodin,
  3. osoba provádějící lov je povinna mít i podběrák,
  4. zákaz používání dvoj- a trojháčku v období od 1. ledna do 15. června,
  5. specifikovaný popis techniky lovu na umělou mušku a muškařením v době od 1. ledna do 15. června,
  6. zákaz lovu na srkačku,
  7. zákaz používání vylovovacího háku (gafu).

Podrobněji jsou body a) až g) popsány v Dodatku pro rok 2019 k rybářskému řádu a soupisům mimopstruhových a pstruhových revírů pro držitele celosvazových povolenek na straně 3 až 6., který je vydáván prodejcem při prodeji celosvazové povolenky.

Výše zmíněné novoty platí v plném rozsahu pro revíry, kde uživatelem revíru je Rada ČRS (481999 RYBNÍK DOLEJŠÍ, 421503 TRNAVA-ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA, 441501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE, 481501 VLTAVA 16-19 ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK).

Odlišnosti od výše uvedených bodů (a) až g)) řeší Dodatek pro rok 2019 k soupisům mimopstruhových a pstruhových revírů s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva každého územního svazu (Západočeský str. 33, Severočeský str. 37, Středočeský str. 11, města Prahy str.7, Jihočeský str.17, pro Severní Moravu a Slezsko str. 43 a Rady ČRS str. 51).

Odlišnosti pro rok 2019 Západočeského územního svazu, kam patří vodní toky Plzeňského a Karlovarského kraje, řeší Dodatek pro rok 2019 k rybářskému řádu a soupisům mimopstruhových a pstruhových revírů s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro držitele celosvazových povolenek na straně 33 až 36.

Pro držitele územních povolenek Západočeského územního svazu je vydáván Rybářský řád a soupis rybářských revírů platný pro rok 2019 a 2020 s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS na straně 17 až 21.

Zde je uvedeno mj. Osoba provádějící lov je povinna mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb. Není zde uveden podběrák.

Taktéž v odstavci VIII. Chování při lovu není uveden zákaz lovu na „srkačku“.

Z výše uvedeného plyne, na revírech ČRS, z. s., Západočeského územního svazu:

  • nemá osoba provádějící lov povinnost mít při lovu podběrák,
  • neplatí zákaz lovu na „srkačku“, je tudíž povolen.