USNESENÍ Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Usnesení

členské schůze ČRS MO v Chebu

konané dne 26. března 2022 v aule Gymnázia v Chebu

 

Členská schůze schvaluje :

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze,
 2. roční účetní závěrku za rok 2021,
 3. rozpočet na rok 2022,
 4. zprávu hospodáře.

Členská schůze bere na vědomí :

 1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze volí :

 1. výbor MO ČRS ve složení Radek Petráň, Lukáš Lehocký, Vladimír Krutina, Ing. Miroslav Schrimpf, Petr Tulis, Václav Zíka, Oldřich Hammrle,
 2. předsedu MO ČRS Václava Voříška,
 3. dozorčí komisi MO ČRS ve složení Karel Liška, Miroslav Knotek, MUDr. Vlastimil Říčař,
 4. delegáta na územní konferenci ZÚS Plzeň Václava Voříška.

Členská schůze navrhuje :

 1. delegáta na Republikový sněm ČRS Václava Voříška,
 2. kandidáta do výboru Zpč. ÚS Václava Voříška.

Členská schůze zavazuje :

 1. delegáta na konferenci Zpč.ÚS hlasovat pro zachování stávající známky SHR v hodnotě 500Kč.

Členská schůze ukládá výboru MO :

 1. projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebná vysvětlení členům do 1 měsíce od konání členské schůze na webové stránky MO,
 2. zajistit výrobu rybí obsádky podle zarybňovacího plánu ZÚS Plzeň na rybářské revíry obhospodařované MO Cheb.

V Chebu dne 26. března 2022

Podpisy členů návrhové komise

……………………………                                   …………….………………                  ……………………………

Václav Zíka                                                          Lukáš Lehocký                               Ing. Miroslav Schrimpf