USNESENÍ Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO CHEB

Usnesení

výroční členské schůze ČRS MO v Chebu

konané dne 24. března 2018 v aule Gymnázia v Chebu

 

Členská schůze schvaluje :

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze,
 2. roční účetní závěrku za rok 2017 a rozpočet na rok 2018,
 3. zprávu ekonoma,
 4. zprávu hospodáře.

Členská schůze bere na vědomí :

 1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze volí :

 1. předsedu MO ČRS Václava Voříška,
 2. výbor MO ČRS ve složení Radek Petráň, Jaroslav Toman, JUDr. Ladislav Regál, Miroslav Schrimpf, Petr Tulis, Miroslav Filipčík, Marcel Nedorostek, Václav Zíka, Lukáš Lehocký.
 3. dozorčí komisi MO ve složení Karel Liška, Miroslav Knotek, Robert Pisárik, MUDr.Vlastimil Říčař, Rudolf Mikota (1978), Vladimír Krutina.
 4. delegáta územní konference ZÚS Plzeň Václava Voříška.

Členská schůze navrhuje :

 1. delegáta Republikového sněmu ČRS Václava Voříška.

Členská schůze ukládá výboru MO :

 1. projednat přednesené diskuzní příspěvky a podat potřebná vysvětlení členům do 1 měsíce od konání členské schůze na webové stránky MO,
 2. zajistit výrobu rybí obsádky podle zarybňovacího plánu ZÚS Plzeň na rybářské revíry obhospodařované MO Cheb,
 3. zajistit uspořádání tradičních rybářských závodů pro členy MO.

V Chebu dne 24. března 2018

Podpisy členů návrhové komise

…………………………                                    …………….…………                              …….………………

Václav Zíka                                                     Jaroslav Nytra                                         Petr Tulis