Vodní dílo ÚN Skalka

V současné době zaznamenáváme nepodložené obavy a pochybnosti z řad rybářů ve věci možného nenapuštění vodní hladiny na vodním díle ÚN Skalka v roce 2020. Na základě ověření u správce toku Povodí Ohře, s.p. sdělujeme, že manipulace a nakládání s vodou bude postupovat v souladu se schváleným manipulačním řádem. To znamená, že vzdouvání hladiny bude probíhat časově obdobně, jako v minulá léta. Stavební práce prováděné v současnosti na hrázi vodního díla nemají vliv na omezení vzdouvání hladiny.