Výroční členská schůze MO Cheb

V sobotu 23. března 2019 od 8:15 hodin se koná výroční členská schůze ČRS MO Cheb

v aule GYMNÁZIA Cheb v Nerudově ul.7 pro členy ČRS MO Cheb.

Při prezenci předložte platnou členskou legitimaci.