VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

V sobotu dne 21. března 2020 se zahájením v 8.15 hodin, v aule Gymnázia Cheb, Nerudova ul. 7, pro členy ČRS MO Cheb. Při prezenci předložte platnou členskou legitimaci.