Срещата на членовете на Съюза на чешките рибари одобрява следното, считано от 1 януари 2024 г.:

 

Отабонамента 500 CZK за възрастни.

 

Poplatek 500 CZK за предаденото разрешително след крайния срок 15.1.

 

Счита се, че не е представено обобщение на улова и присъствието.