PROJEV VSTŘÍCNOSTI PŘEDSEDY MO

Vážení kolegové, budova prodejního místa je i nadále uzamčená, nepřístupná veřejnosti. Pouze pro zájemce o zakoupení povolenky MP, P 2020 se pokusím o individuální výdej povolenky v terénu. Postup: projev zájmu na mobil 737 266 910 SMS, nebo na mail: info@crscheb.cz, kde bude uvedeno: Jméno/příjmení, datum narození, zájem o druh povolenky (územní,CS, MP, P). … Číst celý článek

PŘERUŠEN PRODEJ POVOLENEK

S odvoláním na vydané prohlášení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 ve věci zákazu volného pohybu osob na území České republiky od 16.3.2020 je prodej povolenek přerušen, výdejna uzavřena. Znovu obnovení činnosti bude zveřejněno zde na webu.

ODLOŽENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví se odkládá termín konání výroční členské schůze MO Cheb, a to do ukončení platnosti.

Vodní dílo ÚN Skalka

V současné době zaznamenáváme nepodložené obavy a pochybnosti z řad rybářů ve věci možného nenapuštění vodní hladiny na vodním díle ÚN Skalka v roce 2020. Na základě ověření u správce toku Povodí Ohře, s.p. sdělujeme, že manipulace a nakládání s vodou bude postupovat v souladu se schváleným manipulačním řádem. To znamená, že vzdouvání hladiny … Číst celý článek

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

V sobotu dne 21. března 2020 se zahájením v 8.15 hodin, v aule Gymnázia Cheb, Nerudova ul. 7, pro členy ČRS MO Cheb. Při prezenci předložte platnou členskou legitimaci.

PRODEJ POVOLENEK

Úřední dny v měsíci v únoru a březnu Úterý    15.00 – 17.00 hodin Pátek    15.00 – 17.00 hodin

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení členové, od úterý 14.1.2020 bude bohužel přerušen na cca 21 dnů prodej členských známek a povolenek 2020. Z pohledu zakoupení členské známky není problém, tu je možno zakoupit do 30.4.2020. Ti z vás, kteří uvažujete lovit ryby v lednu a únoru si máte možnost zakoupit povolenku ještě dle aktualizovaného rozpisu úředních hodin. Poslední … Číst celý článek

INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK 2020

Prodej členských známek a povolenek 2020 zahájen v prosinci ( v úterý 3. a dále 4., 5., 6., od 14.00 – 17.00 hodin). Stav členské základny místní organizace 2019: dospělí 1386; mládež 33; děti 155 – celkem 1574 členů. Člen ČRS má dvě základní povinnosti: a) Vrátit povolenku s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ … Číst celý článek

ROZPIS PRODEJE ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK 2020

čtvrtek   2.1.2020           14.00 – 17.00hodin pátek       3.1.2020           14.00 – 17.00hodin sobota      4.1.2020            8.00 – 11.00hodin úterý         7.1.2020          14.00 – 17.00hodin středa         8.1.2020         14.00 – 17.00hodin čtvrtek       9.1.2020         14.00 – 17.00hodin pátek         10.1.2020        14.00 – 17.00hodin sobota       11.1.2020          8.00 – 11.00hodin Od 13.1.2020 bude prodej přerušen cca na 21 dnů.  

Ceny povolenek 2020 a úprava dodatku rybářského řádu a soupisu revírů

Ceny povolenek 2020 pro členy ČRS, Západočeského územního svazu Plzeň: Územní povolenky roční                       mimopstruhové                                   pstruhové dospělí                                                                    1400Kč                                   1400Kč mládež, držitelé průkazu ZTP a ZTPP                        700Kč                                    700Kč děti 8-15let                                                                250Kč                                     250Kč měsíční                                                                      800Kč                                     800Kč týdenní                                                                       600Kč                                     600Kč Celosvazové povolenky … Číst celý článek

1 2