UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2024 na revírech Republikové rady ČRS (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, VK Račice a Morava 24) neplatí územní povolenky žádného územního svazu.

Provoz kanceláře v měsících říjen a listopad

                                               Zavřeno. Pokud budete mít potřebu získat tiskopis „Evidence docházky a úlovků“ k povolence, kontaktuje mobil 737 266 910.

ИЗВЕСТЯВАНЕ

  Срещата на членовете на Съюза на чешките рибари одобрява следното, считано от 1 януари 2024 г.:   Отабонамента 500 CZK за възрастни.   Poplatek 500 CZK за предаденото разрешително след крайния срок 15.1.   Счита се, че не е представено обобщение на улова и присъствието.

NOTIFICARE

  Reuniunea membrilor Uniunii Pescarilor din Cehia aprobă următoarele, cu efect de la 1 ianuarie 2024:   Dinabonament 500 CZK pentru adulți.   Poplatek 500 CZK pentru permisul predat după termenul limită 15.1.   Se consideră că nu a fost prezentat un rezumat al capturilor și al prezenței.

УВЕДОМЛЕНИЕ

  Собрание членов Союза рыболовов Чехии утверждает следующее, вступающее в силу с 1 января 2024 года:   Отабонемента 500 крон для взрослых.   Poplatek 500 CZK за сданное разрешение после крайнего срока 15.1.   Резюме уловов и посещаемости считается не представленным.

BENACHRICHTIGUNG

  Die Mitgliederversammlung des tschechischen Anglerverbandes genehmigt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 Folgendes:   Abdem Abonnement 500 CZK für Erwachsene.   Poplatek 500 CZK für die abgegebene Genehmigung nach Ablauf der Frist 15.1.   Eine Zusammenfassungder Fänge und der Anwesenheit gilt als nicht vorgelegt.

USNESENÍ Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

                                                            Členská schůze schvaluje : zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, plán činnosti, zvýšení zápisného na 500Kč pro dospělé s účinností od … Číst celý článek

Informační oběžník 2023

 Úřední dny :            leden:                         úterý a pátek 14.00 – 17.00 hodin,                                                                            sobota (pouze 1. a 2.)  8.00 – … Číst celý článek

Ceniny pro rok 2023

Členská známka dospělí 700Kč;  mládež 300Kč;  děti 150Kč. Známka SHR (fond společného hospodaření a rybolovu) 700Kč, váže se pouze k 1. povolence DOSPĚLÍ. Povolenka územní mimopstruhová a pstruhová (stejná cena) dospělí 1600Kč;  mládež a ZTP 800Kč;  děti 300Kč. Povolenka celosvazová mimopstruhová dospělí 2950Kč;  mládež a ZTP 1600Kč;  děti 750Kč. Povolenka celosvazová pstruhová dospělí 3150Kč;  mládež … Číst celý článek

1 2