Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:
1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště.
2. Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšného absolvovaného testu MO vydá:
1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné ve výši 200Kč a členský příspěvek.

Děti do 15 let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá zpravidla formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír a nahodit udice.

ČRS MO Cheb