Úřední dny:

leden
úterý; pátek 14:00 – 17:00
sobota (pouze 1.a2.) 8:00 – 11:00

únor; březen
úterý; pátek 15:00 – 17:00

duben – prosinec
úterý  16:00 – 17:00

Václav Voříšek, předseda
Kontaktní telefon: +420 737 266 910
E-mail: info@crscheb.cz
web: www.crscheb.cz

Kontakty na členy rybářské stráže

Marcel Nedorostek, člen profesionální rybářské stráže
Kontaktní telefon: +420 728 390 595
Lukáš Lehocký +420 734 270 341
Jiří Lehocký +420 739 543 375
Petr Levý +420 721 743 723
Jan Škubal +420 725 083 341